5 juli 2018

Tänk på det här när du ska köpa impregnerat virke i sommar

Virke

Impregnerat virke innehåller farliga ämnen. Därför är det viktigt att information och märkning av produkterna uppfyller de regler som finns för att garantera en korrekt och säker hantering av  materialet, både för vår miljö och hälsa.  

Vad är impregnerat virke?

Impregnerat virke är virke som har behandlats med ett träskyddsmedel för att kunna stå emot till exempel rötsvampar eller mikroorganismer som bryter ned virket. Den kanske allra vanligaste användningen av impregnerat virke är till altanen. Det kan också finnas impregnerat virke i bryggor och i andra anläggningar byggda av trä som finns utomhus. Det kan även förekomma i fönster i både äldre och nyare hus och på uteplatser. Telefonstolpar och järnvägsslipers är ofta impregnerade med ett ämne som heter kreosot.

Säljaren är skyldig att informera

Den som säljer impregnerat virke är alltid skyldig att informera om vad som gäller vid användningen av impregnerat virke. Informationen ska finnas på varje virkesbunt, eller på anslag vid virket om det inte är buntat. Följande information ska bland annat finnas med:

  • begränsningar i användning,
  • verksamma ämnen i träskyddsmedlet,
  • hur virket lämpligen bearbetas,
  • hälsorisker och skyddsåtgärder,
  • hur avfall från virket ska hanteras på bästa möjliga sätt.

Det här kan du som privatperson tänka på
Om du vill använda impregnerat virke är det viktigt att noga överväga behovet, samt vid konstruktion och virkesval se till att användningen leder till så liten belastning på hälsa och miljö som möjligt. Är du osäker på vilket virke som passar bäst för just ditt ändamål går det bra att fråga personal på plats hos den bygghandlare du besöker.

Det finns även ett nordiskt klassificeringssystem för impregnerat virke. Klassificeringen är en nordisk branschstandard för impregnerat trä utarbetad av NTR, Nordiska Träskyddsrådet. Syftet med klassificeringen är att underlätta för dig som köpare av impregnerat trä att välja rätt impregnerat virke.

Läs mer om klassifceringssystemet på Nordiska Träskyddsrådets hemsida.

Mer information och kontakt

Vill du veta mer om vår kontroll av impregnerat virke, vänligen kontakta: 

Miljöchef Eva Frykman
Katrineholms kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-576 61.
E-post: eva.frykman@katrineholm.se

Miljöinspektör Lars Lager
Katrineholms kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-570 98.
E-post: lars.lager@katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*