12 december 2016

Katrineholm får klimatcoach

Förra veckan meddelade Energimyndigheten att det nu är klart att 134 kommuner runtom i landet fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för energieffektivisering. En av kommunerna som fått stöd är Katrineholm.

Syfte

Syftet med projektet är att med hjälp av coacherna arbeta riktat med energirådgivning specifikt mot små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh/år.

När startar projektet?

Coacherna kommer finnas tillgängliga med start i januari 2017 och fram till sista juni 2020.

Vad kan coacherna hjälpa till med?

Ännu är projektet relativt nytt, men tanken är att de första coacherna ska kunna börja rekrytera företag till sommaren 2017. Coacher kommer att finnas tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder.

Coacherna har löpande kontakt med deltagande företag för att stödja arbetet med att genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna.

Mer information om projektet

Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83, kundservice SBF 0150-57700
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*