5 juli 2018

Grönplan för Katrineholm stad på granskning

Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.

Tyck till om förslaget

Förslaget finns utställt på Samhällsbyggnadsförvaltningen (Trädgårdsgatan 1) samt på Kulturhuset Ängeln (Djulögatan 27). Du hittar även förslaget för nedladdning i högerspalten (som PDF). Förslaget finns utställt under perioden 5 juli till 6 september 2018.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter via e-post senast den 6 september till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Skicka in dina synpunkter via brev senast den 6 september till: 
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Mer information och kontakt
Kontakta ansvarig planarkitekt för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150-48 8109
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*