14 december 2017

Grönplan för Katrineholm stad på samråd

Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.

Tyck till om förslaget

Förslaget finns utställt på Samhällsbyggnadsförvaltningen (Trädgårdsgatan 1) samt på Kulturhuset Ängeln (Djulögatan 27). Du hittar även förslaget för nedladdning i högerspalten (som PDF). Förslaget finns utställt under perioden 14 december 2017 till 28 februari 2018.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter via e-post senast den 28 februari till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Skicka in dina synpunkter via brev senast den 28 februari till: 
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Träffa oss på plats!

Vill du ställa frågor eller lämna synpunkter på förslaget direkt till oss? Då har du möjlighet att träffa personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen på plats på Kulturhuset Ängeln. Vi tar med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet med Grönplanen för Katrineholm stad. Dessa tider gäller:

  • Tisdagen den 16 januari klockan 10 till 12
  • Torsdagen den 18 januari klockan 13 till 15.

Mer information och kontakt
Kontakta ansvarig planarkitekt för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Therese Lindgren
Telefon: 0150-571 78
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*