16 november 2017

Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 40 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Samråd av förslag
Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 16 november - 7 december 2017. Planförslaget avviker från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.

Synpunkter på förslaget

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Relaterat

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96