14 november 2017

Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Film över planområdet

Bild över planområdet

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning under perioden: 
14 november - 5 december 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*