4 oktober 2018

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Så här beställer du en radonmätning på egen hand

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett godkänt mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Det går inte att beställa dosor genom Katrineholms kommun, utan du behöver vända dig direkt till ett mätlaboratorium. 

Det här behöver du göra om halterna är för höga

Har du gjort en mätning och årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) kan du kontakta en godkänd konsult för att få en offert med förslag till åtgärder och pris. Via Svensk Radonförenings medlemsregister har du möjlighet att söka efter en certifierad konsult. 

Mer information

Läs mer om radon på våra radonsidor

Sök efter godkända mätlaboratorier 

Svensk Radonförening

Radonguiden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*