Nyhetslista för boende och miljö

 • Detaljplan för del av kvarteret Abborren

  2018-02-15 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag nyttjas av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.
 • Just nu: 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun

  2018-02-12 | 
  Just nu finns det 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun. 23 av tomterna finns i Katrineholms centralort och resterande i kringliggande tätorter. Läs mer om tomterna här.
 • Utställning av vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie

  2018-01-23 | 
  För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter planerar Trafikverket att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke. Vägplanen är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 13 februari.
 • Antagna detaljplaner 2017

  2018-01-16 | 
  Under året 2017 har sju detaljplaner antagits i Katrineholms kommun och vunnit laga kraft.
 • Välkommen till nya Talltullen

  2017-12-21 | 
  Under hösten har Talltullen genomgått en stor förändring. Den gamla trafikplatsen har omvandlats till en välkomnande Katrineholmsentré, med fokus på lägre hastigheter, trygghet och säkerhet för alla som rör sig här.
 • Grönplan för Katrineholm stad på samråd

  2017-12-14 | 
  Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.
 • Lämna in ditt elavfall i butik

  2017-12-06 | 
  Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  2017-11-16 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 40 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  2017-11-14 | 
  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.
 • Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  2017-11-13 | 
  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Därför sprider Katrineholms kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.
 • Detaljplan för Plogen – nytt äldreboende i Katrineholm fastigheterna Plogen 2 m.fl.

  2017-11-09 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende.
 • Detaljplan för Guldregnet

  2017-11-09 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av hyreslägenheter och bostadsrätter. Förslaget omfattar tre huskroppar i 4 våningar samt terrassvåningar med totalt ca 54 lägenheter.
 • Stängt på bygglovavdelningen 26 oktober

  2017-10-23 | 
  Med anledning av att Samhällsbyggnadsförvaltningen är på strategidag kommer vår bygglovavdelning ha stängt torsdagen den 26 oktober.
 • Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1

  2017-10-16 | 
  I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
 • Arbetet med Stockholmsvägen fortsätter

  2017-10-10 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vallavägen - Videvägen).
 • Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21

  2017-10-05 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.
 • Tänker du elda trädgårdsavfall?

  2017-09-28 | 
  Eldning i trädgården ska helst undvikas eftersom det kan orsaka obehag för grannar och särskilt för astmatiker som kan få allvarliga problem. Här får du tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.
 • Följ klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil

  2017-09-04 | 
  Läs mer om hur du kan följa klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil. Senaste bidraget kommer från familjen Bergfjord som tar med oss hem till deras bostad i Strängstorp och där de installerar solpaneler.
 • Detaljplan för del av kvarteret Pionen

  2017-08-31 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum.
 • Detaljplan för Tröskmaskinen 10 med flera

  2017-08-30 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.
 • Nya öppettider för bygglovavdelningen

  2017-08-15 | 
  Katrineholms kommuns bygglovavdelning inför nya öppettider. Läs mer om öppettiderna här.
 • Nu förbättrar vi trafikmiljön på Stockholmsvägen

  2017-08-14 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Läs mer om hur trafiken påverkas under byggtiden.
 • Stort intresse för villatomter i Katrineholm

  2017-07-10 | 
  I början av juni släppte Katrineholms kommun 26 nya tomter i Katrineholms central- och tätort, och till de personer som står i kommunens tomtkö. Idag, drygt 1 månad senare, kan samhällsbyggnadsförvaltningen med glädje meddela att 13 av tomterna blivit bokade av intresserade tomtägare. Störst intresse har visats för tomterna vid Djulökvarnsvägen.
 • Katrineholm får digital parkeringskarta

  2017-07-05 | 
  Nu blir det lättare att hitta parkering i centrala Katrineholm genom en ny digital parkeringskarta.
 • Begränsade öppettider på bygglovavdelningen vecka 28 till 33.

  2017-07-03 | 
  Med anledning av semestertider kommer Katrineholms kommuns bygglovavdelning ha begränsade öppettider under vecka 28 till 33.
 • Detaljplan för Mörkhulta

  2017-06-22 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Lediga tomter i Katrineholms kommun

  2017-06-13 | 
  Nu finns mer information om var det finns lediga tomter i Katrineholms kommun. Anmäl ditt intresse redan idag!
 • Detaljplan för Havsörnen 21 m fl

  2017-05-24 | 
  Lämna synpunkter på förslaget senast den 14 juni 2017.
 • Klimatfamiljer tipsar om klimatsmart och djurvänligt påskpyssel

  2017-04-14 | 
  Glad påsk till er alla önskar vi med det här klimatsmarta och djurvänliga påskpysslet från en av våra klimatfamiljer.
 • Detaljplan för Djulönäs

  2016-03-23 | 
  Syftet med föreliggande detaljplan är att se över storleken på byggrätterna samt att tillskapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.
 • Detaljplan för Stortorget

  2015-10-13 | 
  Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*