Natur och grönområden

Katrineholm erbjuder fina möjligheter till att ge sig ut i naturen. Här finns rikliga tillgångar av åsar och sjöar. Här finns även de flesta typiska mellansvenska naturtyper representerade. De mest värdefulla områdena är Hjälmaröarna, odlingslandskapet i de centrala delarna av kommunen och skogsområdena runt sjöarna Näsnaren och Hålvetten.

Upptäck Katrineholms natur

 • Ansvarsarter

  Katrineholms kommun har utsett 8 ansvarsarter. Syftet är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter och bidra till ett större lokalt intresse och engagemang för biologisk mångfald.
  Läs mer om ansvarsarterna här.
 • Naturkartan

  I Naturkartan hittar du vandringsleder, badplatser, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun.
  Läs mer om Naturkartan
 • Naturreservat

  I Södermanland finns 157 naturreservat. 18 av dem ligger inom Katrineholms kommuns gränser. Reservaten bjuder på fina upplevelser i allt från blomstrande ängsmarker och trolska barrskogar till karga skärgårdsöar.
  Läs mer om våra naturreservat
 • Tornstugan

  Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren nordväst om Katrineholm räknas som ett av de förnämsta fågeltornen i landet. Tornstugan består av en drygt 80 kvadratmeter stor byggnad med ett sju meter högt utsiktstorn.
  Läs mer om Tornstugan här.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Linda Aldebert
Telefon: 0150-568 25
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*