Klipp häcken rätt

Bild hämtad från Sveriges Kommuner och Landsting

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna.

Höjd på häcken

Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån. Över gångbanan ska den fria höjden vara minst 2,5 och över cykelbanan 3,2 meter samt över körbana minst 4,6 meter. Annars skymmer kvistar och grenar både sikt och trafikmärken, och slår de gående i ansiktet.

Detaljer och skisser

Mer detaljer och förklarande skisser hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*