Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Nyheter

 • 285 000 i bidrag till förstudie om ny våtmark i Djulö

  2018-09-17 | 
  Katrineholms kommun har beviljats statliga bidrag för att genomföra en förstudie som kan möjliggöra anläggandet av en ny våtmark för dagvatten i Djulöområdet.
 • Detaljplan för Bäverstigen

  2018-09-13 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas.
 • Nu förvandlar vi Vasavägen till en lågfartsgata

  2018-09-11 | 
  Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.
 • Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller

  2018-09-03 | 
  Idag lanserar Energimyndigheten en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.
 • Nu inviger vi nya Talltullen

  2018-08-20 | 
  Nya Talltullen är nu helt färdigställd och det vill vi passa på att fira med dig! Lördagen den 25 augusti inviger vi nya Talltullen.
 • Frågor och svar kring avstängda parkeringsfickan på Linnévägen

  2018-08-08 | 
  Med anledning av den avstängda parkeringsfickan på Linnévägen har det uppkommit många frågor och funderingar. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
 • Nu startar ombyggnationen av Drottninggatan

  2018-07-24 | 
  Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan. Ombyggnationen startar under vecka 37 och planeras vara färdig under vintern 2018.