Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Skicka ett tips om sidan till någon

Nyheter

 • Detaljplan för del av kvarteret Abborren

  2018-02-15 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag nyttjas av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.
 • Just nu: 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun

  2018-02-12 | 
  Just nu finns det 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun. 23 av tomterna finns i Katrineholms centralort och resterande i kringliggande tätorter. Läs mer om tomterna här.
 • Utställning av vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie

  2018-01-23 | 
  För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter planerar Trafikverket att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke. Vägplanen är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 13 februari.
 • Antagna detaljplaner 2017

  2018-01-16 | 
  Under året 2017 har sju detaljplaner antagits i Katrineholms kommun och vunnit laga kraft.
 • Välkommen till nya Talltullen

  2017-12-21 | 
  Under hösten har Talltullen genomgått en stor förändring. Den gamla trafikplatsen har omvandlats till en välkomnande Katrineholmsentré, med fokus på lägre hastigheter, trygghet och säkerhet för alla som rör sig här.
 • Grönplan för Katrineholm stad på samråd

  2017-12-14 | 
  Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.
 • Lämna in ditt elavfall i butik

  2017-12-06 | 
  Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.