Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Nyheter

 • Ändrade öppettider på samhällsbyggnadsförvaltningen vecka 29 till 32

  2018-07-09 | 
  Under vecka 29 till 32 kommer samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst ha ändrade öppettider.
 • Tänk på det här när du ska köpa impregnerat virke i sommar

  2018-07-05 | 
  Impregnerat virke innehåller farliga ämnen. Därför är det viktigt att information och märkning av produkterna uppfyller de regler som finns för att garantera en korrekt och säker hantering av materialet, både för vår miljö och hälsa.
 • Grönplan för Katrineholm stad på granskning

  2018-07-05 | 
  Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.
 • Nu gäller nya hastigheter i Katrineholms stad

  2018-07-02 | 
  Som ett led i Katrineholms kommuns arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö justeras hastigheterna i Katrineholms stad från och med 2 juli 2018.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  2018-06-28 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.
 • Detaljplan för Tallåsskolan

  2018-06-28 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad och ombyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för ca 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.
 • Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

  2018-06-20 | 
  Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.