Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Skicka ett tips om sidan till någon

Nyheter

 • Lämna in ditt elavfall i butik

  2017-12-06 | 
  Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  2017-11-16 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 40 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  2017-11-14 | 
  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.
 • Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  2017-11-13 | 
  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Därför sprider Katrineholms kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.
 • Stängt på bygglovavdelningen 26 oktober

  2017-10-23 | 
  Med anledning av att Samhällsbyggnadsförvaltningen är på strategidag kommer vår bygglovavdelning ha stängt torsdagen den 26 oktober.
 • Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1

  2017-10-16 | 
  I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
 • Arbetet med Stockholmsvägen fortsätter

  2017-10-10 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vallavägen - Videvägen).