Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Nyheter

 • Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon

  2018-10-04 | 
  Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
 • Tänker du elda trädgårdsavfall?

  2018-10-01 | 
  Under vecka 17 och 40 får du elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggt område (områden med detaljplan). Här får du mer information om vad som gäller och tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.
 • Frågor och svar kring ombyggnationen av Katrineholms nya stråk

  2018-09-27 | 
  Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs kring byggnationen av Katrineholms nya stråk.
 • 285 000 i bidrag till förstudie om ny våtmark i Djulö

  2018-09-17 | 
  Katrineholms kommun har beviljats statliga bidrag för att genomföra en förstudie som kan möjliggöra anläggandet av en ny våtmark för dagvatten i Djulöområdet.
 • Detaljplan för Bäverstigen

  2018-09-13 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas.
 • Nu förvandlar vi Vasavägen till en lågfartsgata

  2018-09-11 | 
  Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.
 • Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller

  2018-09-03 | 
  Idag lanserar Energimyndigheten en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.