Vuxenutbildning

I Katrineholms och Vingåkers kommuner ansvarar Viadidakt för kommunernas vuxenutbildning. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

Viadidakt erbjuder bland annat:

  • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Samhällsorientering för nyanlända
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna (särvux)
  • Högskoleservice med lokalt ansvar för universitets- och högskolekurser, studielokaler för studenter vid högskolor och universitet (Campus Viadidakt)
  • Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
  • Validering (värdering av individens samlade kunskaper)
  • Arbetsmarknadsinsatser för vuxna och ungdomar som står utanför arbetsmarknaden

Läs mer på Viadidakts hemsida

 

Yrkesutbildning på IUC, installatörernas utblildningscentrum

I Katrineholms kommun finns även lärlingsutbildning och yrkeshögskola inom installationsbranschen. Utbildningarna anordnas på gymnasial nivå och för yrkesverksamma inom branschen.

Läs mer på IUC:s webbplats

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*