4 maj 2018

Studera och ta lärarexamen samtidigt som du arbetar

Skolhuvudmännen i regionen runt Mälardalens högskola har gemensamt tagit fram ett unikt koncept med avsikt att rekrytera fler lärare och samtidigt utveckla en ny form av lärarutbildning. För dig som vill arbeta som lärare innebär det bland annat att du kan kombinera dina studier med arbete - och få lön under tiden.

Denna möjlighet vänder sig till:

  • Dig som vill studera på grundlärarprogrammet, grundskolans årskurs F-3 på Mälardalens högskola.
  • Dig som redan har en fast- eller visstidsanställning i grundskolan, men som saknar lärarexamen.

Vad innebär detta utbildningskoncept?

Du kombinerar dina studier med arbete som lärare i Katrineholms kommun och får lön under hela studietiden. Anställningen består av 50% undervisning på skolan och studiefart 50- 75% verksamhetsintegrerade studier. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
Under din studietid är du knuten till samma skolhuvudman (skola inom Katrineholms kommun). Sedvanligt anställningsavtal skrivs och förnyas årsvis under förutsättning att du klarar dina studier och klarar dina åtaganden i skolan.

Din lön är 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar - 9 000 kronor för studiedelen och 9 000 kronor för anställningsdelen. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Fördelar för dig

  • Du kan finansiera dina lärarstudier.
  • Du blir en av de första i landet som tar lärarexamen med den unika kompetens som denna kombination ger.
  • Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
  • Teoretisk kunskap tillsammans med arbetslivserfarenhet skapar mycket goda lärarförmågor som är eftertraktade i skolan.
  • Trygg anställning under hela studietiden.

Grundlärarprogrammet grundskolans åk F-3, verksamhetsintegrerad, 240 högskolepoäng

Sista ansökningsdatum: 30 april 2018. Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten på Katrineholms kommun till och med den 14 maj.

Antagningsbesked: 12 juli 2018

Utbildningen startar: hösten 2018

Läs mer om Grundlärarprogrammet på Mälardagens högskola.

Så här ansöker du

Tänk på att du ska ansöka till både högskola och kommunen samt att datumen för sista ansökningsdag skiljer sig åt.

Till Mälardalens högskola: Ansök senast den 30 april 2018.
Till lärartjänst i Katrineholms kommun: Ansök senast den 14 maj 2018.

Läs mer om tjänsten och ansök via Platsbanken >>

Mer information

Om du har frågor som rör anställningen i Katrineholms kommun kan du ta kontakt med:

Birgitta Dahlbeck
E-post: birgitta.dahlbeck@katrineholm.se

Om du har frågor som rör utbildningen, kontakta Mälardalens högskola.


Vanliga frågor och svar - FAQ

Om du saknar något svar, kontakta Birgitta Dahlbeck enligt kontaktuppgifter ovan.

Vilken lön får jag?
Du får 18.000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9.000 kronor för studiedelen och 9.000 kronor för anställningsdelen.

Får jag betalt under lov och ledigheter?
Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som kontraktet gäller (kontraktet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?
Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjukskriven under en längre period?
Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan. Dag 1 är karrensdag. Från dag 2 - 14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?
Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst i Katrineholms kommun.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?
Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?
Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan. Som anställd i Katrineholms kommun förväntas du arbeta utifrån vår värdegrund RÖTT som står för Respekt, Öppenhet, Trygghet och Tillit.

Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?
Ja, du kan söka studiestöd hos CSN.

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?
Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Därefter får din tjänst diskuteras vidare tillsammans med honom/henne.

Vad händer om jag säger upp min anställning?
Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du enligt uppgjort schema.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?
Ja, utbildningen söker du via Mälardalens högskola. Anställningen söker du på Katrineholms kommun (via länk nedan).

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka tjänsten?
Ja, du ska söka tjänsten på nytt. I ansökningsformuläret anger du vilken tjänst du har just nu.

När kan jag söka?
Till Mälardalens högskola kan du söka till och med den 30 april. Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten i Katrineholms kommun till och med den 13 maj.

Hur görs urvalet till Högskolan?
Grundlärarprogrammet: baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.

Vad innebär 50% undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75%?
Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75% studietakt. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång. I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.

När får jag antagningsbesked från Högskolan?
Grundlärarprogrammet: 12 juli, 2018, via antagning.se.

När får jag besked om anställning?
Besked om anställning ges löpande, dock tidigast efter antagningsbesked från Mälardalens högskola.

När börjar utbildningen/anställningen?
Hösten 2018. Exakt datum meddelas i samband med rekryteringen.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*