22 januari 2018

Skolledningen till stor it-mässa i London

Skolchefer i Katrineholms kommun ska besöka världens största mötesplats för IT och lärande – BETT i London.

– Den här resan ger oss stora möjligheter till ökad samsyn, inspiration och kunskap inför vår fortsatta digitala satsning, säger Helene Björkqvist, chef på bildningsförvaltningen.

Mellan den 23 och 27 januari åker bildningsförvaltningens ledningsgrupp samt nästan alla förskolechefer och rektorer till London för att besöka BETT, British Educational Training and Technology Show. Under resan får deltagarna ta del av nya innovativa pedagogiska arbetssätt och metoder.

Svensk skola ska bli ledande

Resan är en del i Katrineholms skolors pågående arbete för att uppnå de mål som finns i regeringens nationella digitaliseringsstrategi. Sedan tidigare pågår även en omfattande satsning på kompetensutveckling för pedagoger i Katrineholms förskolor och skolor, samt 1-1-satsningen som innebär att alla elever och pedagoger har en egen digital enhet. Från och med sommaren 2018 får digitaliseringen förstärkt roll i läroplaner och kursplaner. Målet är att svensk skola ska bli ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

– Det är viktigt att vi hela tiden arbetar med att utveckla vår förmåga att nyttja de digitala verktygen i klassrummet, säger Björkqvist.

Studiebesök på skolor

En av dagarna ägnas åt studiebesök på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som på olika sätt har kommit långt i sitt arbete med digitala verktyg. Under de resterande två dagarna får skolledningen möjlighet till inspiration, forskning och praktik med syftet att inspireras till förändring, samt besöka BETT-mässan.

– Genom att besöka mässan är målet att vi ska kunna omsätta nya kunskaper i vår vardag samt att skolledarna ska få ännu bättre förutsättningar att driva digitaliseringsarbetet tillsammans med medarbetarna på enheterna, säger Helene Björkqvist.

Läs mer om BETT på https://www.bettshow.com/

Frågor

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen.
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 64

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*