4 oktober 2018

En ny fas i vårt systematiska kvalitetsarbete

Bildningsförvaltningen i Katrineholm bedriver sedan många år tillbaka ett aktivt kvalitetsarbete med syftet att följa upp det dagliga arbetet i förskolan och skolan. Kvalitetsarbetet ska ge våra barn det stöd de behöver för att varje dag utvecklas och ta nästa steg i sitt lärande.

Efter fem års samarbete går avtalet med Q-steps snart ut och nu utvecklas ett nytt system för systematiskt kvalitetsarbete.

- Vi har arbetat intensivt utifrån Qualis-systemet, det har bidragit till ett lärande och utveckling av våra planeringar, analyser och uppföljningar. Nu har vi tagit fram vårt eget system, säger förvaltningschef Helene Björkqvist.

Den senaste tiden har personal på bildningsförvaltningen arbetat intensivt med att ta fram detaljerna kring framtidens systematiska kvalitetsarbete. Det har resulterat i ett eget system som grundar sig i skollagen, de olika läroplanerna och skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

- Det som återstår är att ta fram frågor som vi ska använda i de olika undersökningar som ska vara en del i vårt fortsatta kvalitetsarbete samt att ta fram rutiner för besök i de olika verksamheterna, säger Helene Björkqvist.

Tanken är att dessa besök ska utmynna i konkreta förslag på förbättring, större förståelse för det pågående arbetet i förskola och skola samt spridning av kunskaperna över enhetsgränserna.

En del av detta arbete görs redan nu och då främst i och med kvalitetsdialogerna som äger rum fyra gånger per år.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*