22 november 2018

Nytt upplägg för elever som börjar 7:an

Inför höstterminen 2019 förändras processen för elever som inom grundskolan i Katrineholms kommun slutar årskurs 6 och ska börja årskurs 7.

Profilvalen till Järvenskolorna Tallås och Södra försvinner och istället tas eleverna emot till de båda enheterna baserat på upptagningsområde och tidigare skolplacering.

Bakgrunden till förändringen är regeringens beslut om justeringar i timplanen för grundskolan. De ska börja gälla 1 juli 2019 och ger kommunerna i uppdrag att lägga till mer matematik och idrott och hälsa, på bekostnad av Elevens val.

Här hittar du mer information om förändringarna

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*