12 mars 2018

Musikinriktningen på estetiska programmet läggs ned

Estetiska programmets inriktning Musik på Duveholmsgymnasiet har inte kunnat starta de senaste två åren med anledning av för lågt intresse. Inför hösten läggs inriktningen ned.

Inför hösten har nio elever, varav sex behöriga, sökt till estetiska programmets inriktning Musik. Det är visserligen fler än åren 2016 och 2017 men intresset är för lågt för att inriktningen ska kunna fortsätta. Inriktningen musik läggs därför ned inför läsåret 2018/2019.

I nuläget finns endast en åldersgrupp på inriktningen Musik. De eleverna tar studentexamen i juni 2018 och påverkas därför inte.

De elever som har sökt musik-inriktningen inför hösten har möjlighet att välja nya program under omvalsperioden som pågår under perioden 23 april till och med 11 maj.

- Det är väldigt tråkigt att vi inte längre kommer att kunna erbjuda estetiska programmets inriktning musik. Vi har kunnat konstatera att det under flera år har varit för få sökande till inriktningen för att det ska vara hållbart att starta nya klasser. När vi nu för tredje året i rad kan konstatera att det är väldigt få som söker till den inriktningen såg vi ingen annan väg än att lägga ner den i samband med att nuvarande klass tar studenten, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om hur många tjänster som kan påverkas då många lärare arbetar på flera olika program. Arbetet med tjänstefördelningen inför hösten pågår.

- De här medarbetarna har väldigt hög kompetens och den ska kommunen förstås ta tillvara på ett bra sätt, säger Peter Karlsson, rektor på Duveholmsgymnasiet.

Nu ska skolledningen och medarbetarna på skolan utreda hur musikinriktningens lokaler ska användas framöver.

Antal sökande till inriktningen - år för år:

  • 2014: 17 sökande
  • 2015: 13 sökande
  • 2016: 5 sökande
  • 2017: 7 sökande
  • 2018: 9 sökande

Frågor

För ytterligare frågor kontakta:

Johan Söderberg (ordförande i antagningsutskottet)
Telefon: 0150-568 71
E-post: johan.soderberg@katrineholm.se

Peter Karlsson (rektor på Duveholmsgymnasiet)
Telefon: 0150-574 75
E-post: peter.karlsson@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*