13 februari 2018

Järvenskolan Tallås har normkritik på dagordningen

Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politiskt mål.

På Järvenskolan Tallås har Magdalena Norin, rektor på skolan, valt att sätta normkritik som en fast punkt på dagordningen.

Skolans breda normkritiska ansats har lett till att tryggheten ökat och pojkarnas skolresultat förbättrats.

"Det handlar inte om att lägga på eller göra något utöver vårt uppdrag", säger läraren Sanna Silow.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*