8 november 2018

Blygsam placering i Lärarförbundets ranking

Katrineholms kommun placerar sig på plats 286 av 290 kommuner när Lärarförbundet kommer med sin årliga ranking för bästa skolkommun.

I mätningen, som presenterades på torsdagen, rangordnar Lärarförbundet landets kommuner utifrån hur de satsar på skolfrågorna.

Bildningsförvaltningen ser kompetensförsörjningen, i form av högskoleutbildad personal, som den stora utmaningen. Framförallt gäller detta förskolan.

När det gäller de två kriterier som fackförbundet ser som allra viktigast, andelen lärare med pedagogisk utbildning och lärartätheten, hamnar Katrineholm på plats 256 respektive plats 230.

- Det är såklart inte roligt att befinna sig i bottenskiktet och vi är medvetna om att vi har problem med sjuktal och kompetensförsörjning. Vi jobbar intensivt med att förbättra oss på dessa områden, säger Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden.

Trots den blygsamma placeringen på den sammanlagda listan syns dock flera förbättringar i de underliggande siffrorna, som också redovisas.

Exempelvis syns förbättrade elevresultat och meritvärden. Fler elever klarar gymnasiet inom tre år, jämfört med tidigare.

- De senaste resultaten som inte finns med i den här undersökningen, där har vi förbättrat oss ytterligare och tagit ett stort kliv vad gäller studieresultat. Vi kan också se under året att vi minskat sjukfrånvaron, säger Johan Söderberg.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*