28 september 2018

Avslutning av projektet #jagmed

På fredagen avslutades det kommunövergripande projektet #jagmed som pågått sedan 2015.

Syftet med arbetet, som åstadkommits primärt genom den nystartade enheten Resursskolan, har varit att fånga upp ungdomar i åldern 15-20 år som hamnat på glid och på olika sätt stötta dem för att hitta en väg tillbaka till skolan.

Projektledningen, deltagare och berörd personal samlades på Åsa folkhögskola för att ta del av en redovisning av #jagmed-projektet. Många imponerades av projektets resultat. 

Se mer i klippet nedan. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*