Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att göra det möjligt för dig som förälder att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Regler för förskola och fritidshem

Fritidshemmen har öppet före och efter skoltid

Fritidshemmen är öppna både före och efter skoltid. De öppnar tidigast klockan 06.00 och stänger senast klockan 18.30. Fritidshemmen har öppet måndag till och med fredag under skoldagar och lovdagar.

Fritidshemsplats

Ansök om fritidshemsplats

Du kan ansöka om en fritidshemsplats från och med att ditt barn börjar förskoleklass till och med vårterminen samma år som ditt barn fyller 13 år.

Ansök om plats på fritidshem i Lärknuten

Avgift för fritidshemsplats

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och hur många barn du har i vår verksamhet. Timmarna är alltså inte avgörande för din avgift. I Katrineholms kommun tillämpas maxtaxa. Maxtaxa innebär att det finns en högsta avgift oavsett din inkomst. Avgiften för en fritidsverksamhet tas ut 12 månader per år.

Barn
Avgift Maxtaxa 2018
Barn 1 (det yngsta barnet) 2 % av bruttoinkomsten Högst 922 kronor per månad
Barn 2 1 % av bruttoinkomsten Högst 461 kronor per månad
Barn 3 1 % av bruttoinkomsten Högst 461 kronor per månad
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Säg upp en fritidshemsplats

Du säger upp en plats på fritidshem i vår e-tjänst i Lärknuten. För att uppsägningen ska gälla måste du säga upp platsen senast en månad före det datum som du vill att ditt barn ska sluta.

Säg upp en fritidshemsplats i Lärknuten

Lovplats

Ansök om lovplats

Du kan välja att ansöka om lovplats. Lovplats innebär att ditt barn endast behöver fritidshem när det är lov i skolan. Med lovplats får ditt barn gå på fritidshem samma tider som barnet normalt skulle ha varit i skolan.

Exempel: Ditt barn börjar normalt skolan klockan 8 och slutar klockan 14. Ditt barn får då plats på fritidshem mellan klockan 8 och 14.

Ansök om lovplats på fritidshem i Lärknuten

Avgift för lovplats

Lovplats omfattas inte av syskonrabatt. Det innebär att du betalar lika mycket för en lovplats oavsett hur många barn du har.

Termin
Avgift
Höstterminen (inklusive jullovet)
1200 kronor
Vårterminen (inklusive sommarlovet)
1400 kronor

Säg upp en lovplats

Du säger upp en lovplats i vår e-tjänst i Lärknuten. För att uppsägningen ska gälla när ditt barn har lovplats, måste du säga upp platsen en månad före nästa termin börjar.

Säg upp en lovplats i Lärknuten

Ansök om omsorg kvällar, helger och nätter

Katrineholms kommun försöker erbjuda omsorg även för dig som arbetar kvällar efter klockan 18.30 samt nätter och helger. För att det ska vara möjligt behöver ditt barn vara folkbokfört i Katrineholm.

Skicka in din ansökan till kontaktpersonen i det område där du önskar fritidshem för ditt barn.

Ansök om omsorg kvällar, nätter och helger

Avgift för lovplats

Avgiften för omsorg på obekväma arbetstider oavsett utgår från samma avgifter som maxtaxa för heltid i förskolan. Kostnaden är samma oavsett ålder på barnet.

Antal barn
Maxtaxa 2018
Barn 1
Högst 1382 kronor per månad
Barn 2

Högst 922 kronor per månad

Det här händer när du har ansökt om plats

När du har anmält ditt barn till fritidshem ska kommunen erbjuda plats så snart det har framkommit att barnet har behov av fritidshem. Eleven blir erbjuden plats i fritidshemmet vid den skola eleven går i.

Tillsammans med platserbjudande får du en schemablankett tillsammans med en inkomstförfrågan. Du måste skicka in svar på platserbjudandet, inkomstförfrågan och närvarotiden senast det datum som anges. Annars kan du inte få den erbjudna platsen.

Du kan mista din plats om du inte betalar

Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften. Du kan också mista en plats om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Stängt på fritidshemmen under läsåret 2018/2019

Fyra dagar per läsår deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Du får ett meddelande om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du rektorn på skolan.

Följande datum håller fritidshemmen stängt under läsåret 2018/2019:

  • 13 augusti
  • 2 oktober
  • 7 januari
  • 6 mars

Har du frågor eller vill ha mer information?

Vänd dig till vår kontaktperson för fritidshem om du har frågor om ansökan, placering eller vill fråga om din avgift eller faktura.

I vår broschyr kan du läsa mer om våra avgifter och regler.

Regler för förskola och fritidshem

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*