Hand som håller grön graskula framför ansikte

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Ansök om plats

När ditt barn ska börja på fritidshem

Fritidshemmen är en del av grundskolans verksamhet och ansvarig är respektive rektor. På vårterminen samma år som ditt barn fyller sex år, får du ett brev hemskickad till dig med en ansökningsblankett till förskoleklass och fritidshem. Om du fyller i att du önskar fritidshem för ditt barn, övergår platsen i förskola/pedagogisk omsorg till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Regler förskola och fritidshem

I vår broschyr om förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kan du läsa mer om avgifter och regler.

Regler för förskola och fritidshem

När får en elev börja på fritidshem?

En elev får börja fritidshem från och med förskoleklass.

Vem får gå på fritidshem?

Den elev som har behov av fritidshem ska erbjudas plats.

Hur länge får en elev gå på fritidshem?

En elev kan gå på fritidshem till och med vårterminen samma år som de fyller 13 år.

Öppettider på fritids?

Fritidshemmen är öppna hela året, både före och efter skoltid. Fritidshemmet har även öppet under skolans lovdagar. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Stängt på fritidshemet

Fyra dagar per läsår deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Du får ett meddelande om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du rektorn på skolan.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Vänd dig till kontaktperson för fritidshem om du har frågor om ansökan, placering eller vill fråga om din räkning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*