Utbildningstjänster för studenter

Du som är student har möjlighet att få en utbildningstjänst. Tjänsten ger dig möjlighet att arbeta hos oss under studietiden.

Möjligheten till utbildningstjänst finns för dig som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Du kommer med handledning att få utföra kvalificerade arbetsuppgifter som är kopplade till din utbildning samtidigt som du studerar. Det ger dig bra arbetslivserfarenhet och vi som kommun kan visa att vi är en attraktiv arbetsplats för dig när du avslutat dina studier.

Arbetstiden är begränsad till15 timmar per vecka, men anpassas givetvis efter dina studier vilket gör att det kan bli färre timmar de veckor du har mycket med studierna.

Yrkeskompetenser som prioriteras:

  • Fritidspedagog
  • Förskolelärare
  • Lärare
  • Bygglovsinspektör
  • Planarkitekt
  • Sjuksköterskor 
  • Socionom
  • Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut

Om du har frågor eller är intresserad av en utbildningstjänst är du välkommen att kontakta personalavdelningen@katrineholm.se

Välkommen till oss!

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Personalavdelningen
Telefon: 0150-57441
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*