5 september 2017

Svenskt Näringsliv lyfter fram Katrineholms goda företagsklimat

Svenskt Näringsliv logotypSvenskt Näringsliv lyfter fram Katrineholms goda företagsklimat i en rad olika artiklar de senaste året. Man poängterar också att var femte företagare överväger att lämna sin kommun, enligt nya siffror från Företagsklimat.se. I Katrineholms kommun är dock verkligheten en annan.

Aldrig tidigare har företagarna i Katrineholm varit så nöjda med det lokala företagsklimatet som nu. Det visade det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs enkät i våras och där Katrineholm blev länets andra kommun. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet är en orsak till den kraftiga medvind som Katrineholm upplever. Företagen ger också kommunen ett mycket bra betyg på frågan om hur dialogen mellan företagen och kommunledningen fungerar.

Läs artiklarna på Svenskt Näringslivs webbplats

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

Lokalkäbbel fick företagare flytta till grannkommun

Lots vägleder företagen rätt

Vi tycker alla frågor är företagarfrågor

 

Ranking av företagsklimatet 2017
Den 26 september är det återigen dags för Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.  Förra året klättrade Katrineholm från plats 128 av landets 290 kommuner – till plats 81. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Näringslivsutvecklare Carina Lloyd
Telefon: 0150-568 29, 0705 959 665
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*