17 maj 2018

Katrineholms Logistikcentrum- På rätt spår

Södra och Västra stambanorna möter varandra i Katrineholm. Nu låter vi de som varit med i arbetet berätta om hur idén om morgondagens logistiklösningar växer fram där människor, varor och tjänster möter varandra. Katrineholms logistikcentrum skapas. 

Klicka på bilden för att läsa hur det gick till eller öppna På rätt spår

bild av broschyren På rätt spår

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*