7 februari 2018

Artikel på Svenskt Näringslivs hemsida

Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på Katrineholm. Vad hände 2017 och vad är på gång 2018? Näringslivsutvecklare Carina Lloyd svarar och sammanfattar.

Läs artikeln

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs artikeln