Katrineholms Logistikcentrum

Bild från Logistikcentrum, foto: Daniel Hjalmarsson

Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i kommunens historia.  

Strategiskt läge

Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra och södra stambanorna. Riksvägarna 52, 55, 56 och 57 möts här och knyter samman E4, E18 och E20. Genom sitt strategiska läge har Katrineholm tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning.

Här nedan kan du läsa mer om Katrineholms Logistikcentrum.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Nyheter