Värdegrund

En del av Viadidakts medarbetare

Viadidakts värdegrund baseras bland annat på vår vision, syfte och kännetecken som ska genomsyra verksamheten. Dessa är antagna av Viadidaktnämnden i maj 2009.

Viadidakts vision

Viadidakt ska erbjuda lärande, stöd och utveckling för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.

Viadidakts syfte

Varje vuxen individ i Katrineholms och Vingåkers kommuner ska erbjudas en mångfald av utvecklingsmöjligheter genom samverkan mellan de olika verksamheter som finns för lärande, stöd och utveckling.

Verksamheten ska vara en tydlig samordnare av olika aktörer, uppdrag och för kompetensutveckling gentemot regionens näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer

Kännetecken

Tydlighet

Det ska vara enkelt för individer, organisationer och företag att komma i kontakt med Viadidakt för att få information och vägledning.

Flexibilitet

Viadidakt ska vara en flexibel organisation som kan möta individers, organisationers och företags behov av utveckling.

Kvalitet

Kunder, studerande och medarbetare ska bemötas med respekt. Viadidakt ska ha god kvalité i verksamheten och personal med rätt och aktuell kompetens.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*