Organisation

Organisationsträd

Viadidakt är en gemensam förvaltning mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Förvaltningen leds av Viadidaktnämnden med politiker från båda kommunerna som väljs av kommunfullmäktige.

Viadidakt får uppdrag från nämnden men många uppdrag och finansiering kommer från flera håll. Det kan till exempel vara staten (Skolverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen), EU och privata företag.

Viadidakt består av Viadidakt arbetsmarknad, Viadidakt vuxnas lärare samt Viadidakt stab och service.

Viadidakt stab och service

Kansli för nämnd och förvaltning, ekonomi, kvalité och uppföljning, kommunikation och IT-samordning, upphandling, samordning av bland annat bilar, lokaler, tillgänglighetsfrågor, integrationsfrågor.

Viadidakt arbetsmarknad

Coachning av arbetslösa ungdomar och vuxna, arbetsträning, praktik – internt och externt, åtgärdsanställningar, språkpraktik och arbetsmarknadskurser.

Viadidakt vuxnas lärande

Rektorsfunktion, receptioner, studie- och yrkesvägledning, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, yrkes- och lärlingsutbildningar, stöd för elever med svårighet att läsa, skriva och räkna, högre utbildning och Campus Viadidakt samt samhällsorientering för nyanlända

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*