Ärendeförteckning service- och teknikförvaltningen 2017

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       TEMA- Katrineholm Summer Club

3       Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016

4       Internkontrollredovisning 2016 service- och tekniknämnden

5       Internkontrollplan 2017

6       Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att köpa

7       Service- och tekniknämndens idépriser

8       Information: Rådmannen

9       Aktuell verksamhetsinformation

10     Delegationsbeslut

11     Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-02-09

12     Service- och tekniknämndens arbetsgrupper

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*