Ärendeförteckning 2017 bildningsnämnden

Sammanträde 2017-02-21
§nr Ärende

1.   Inledning / Information
2.   Årsredovisning 2016
3.   Internkontrollrapport 2016
4.   Internkontrollplan 2017
5.   Val av ny politikerrepresentant till programråd
6.   Delegationsbeslut
7.   Meddelanden

Sammanträde 2017-03-28
§nr Ärende

8.   Inledning/Information
9.   Månadsrapport februari 2017
10. Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och högstadieskolor
11. Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler
12. Målbild för Lärmiljön i Katrineholms skolor
13. Val av ny politikerrepresentant till programråd
14. Val av ny politikerrepresentant till områdesråd
15. Delegationsbeslut
16. Meddelanden

Sammanträde 2017-05-09
§nr Ärende

17. Inledning / Information
18. Månadsrapport mars 2017
19. Omfördelning investeringsbudget 2017
20. Förslag till omfördelning i investeringsbudget 2017
21. Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan
22. Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
23. Delegationsbeslut
24. Meddelanden

Sammanträde 2017-06-13
§nr Ärende

25. Inledning / Information
26. Månadsrapport april 2017
27. Förslag utdelning från stipendier och fonder
28. Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden
29. Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
30. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet, C Företaget dagbarnvårdare
31. Utredning om integrering av särskoleverksamhet
32. Delegationsbeslut
33. Meddelanden


 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*