Ärendeförteckning 2017 bildningsnämnden

Sammanträde 2017-02-21
§nr Ärende

1.   Inledning / Information
2.   Årsredovisning 2016
3.   Internkontrollrapport 2016
4.   Internkontrollplan 2017
5.   Val av ny politikerrepresentant till programråd
6.   Delegationsbeslut
7.   Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*