Håkan Stenström om Gröna Kulle

bild: vinter gröna kulle 
Lönnarna vid Kullbergstatyn kommer jag personligen att sakna. De påverkar miljön med sin kraftfullhet och dominans. Att träd gror, växer och ofta långsamt går bakåt och till sist dör är något vi måste acceptera men kanske inte vill ta till oss.

Vi måste besikta våra träd så de inte utgör någon fara för Katrineholmarna och ibland ta bort dem. Jag har sett dessa lönnar sedan 1977 då jag började arbeta för första gången i Katrineholms parker. Jag har sett dem på fotografier från år 1900 Gröna Kulle byggdes. De var storvuxna och gav en ståtlig grönska redan då. För mig är det angeläget att slå vakt om grönskan i tätorterna och dess omgivningar. Det är inte bara en estetisk angelägenhet utan också en hygienisk nödvändighet. Träd måste tyvärr ibland fällas, som i detta fall, men mångdubbelt fler träd återplanteras årligen.

Håkan Stenström.
Trädgårdsarkitekt.

FOTO: Lena Hammarbäck.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*