Lyckliga gatorna Katrineholm

Som en del av stadens hundraårsjubileum kommer vi att genomföra två gatufester i slutet av sommaren, den 25 augusti i Nävertorp och den 1 september på Norr. Vi kallar arrangemanget Lyckliga gatorna Katrineholm eftersom vi hämtat inspiration från TV4-programmet Lyckliga gatan. Du hittar evenemanget på  www.event.katrineholm.se

Idén går ut på att sammanföra unga och mer etablerade artister från Katrineholm. Tanken är att de lär känna varandra och förbereder ett gemensamt uppträdande i samband med en gatufest i respektive område. Platsen för arrangemanget är ett tillfälligt vardagsrum utomhus, mitt i bostadsområdet. Syftet är att bidra till ökad trygghet, gemenskap och engagemang i bostadsområdet. 

Alla som bor i områdena är välkomna att vara med och delta i förberedelserna för Lyckliga gatorna Katrineholm. Två öppna planeringsmöten kommer att genomföras, den 23 mars kl 17-18 i Nyhemsskolans matsal och den 29 mars kl 17-18 i Västra skolans matsal, dit alla som vill vara med på något sätt eller bara är nyfikna på vad som kommer hända är välkomna. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att komma.

Inbjudan planeringsmöte Nävertorp

Inbjudan planeringsmöte Nävertorp lättläst

Inbjudan planeringsmöte Norr

Inbjudan planeringsmöte Norr lättläst


Är du intresserad av arbetet och vill ordna aktiviteter eller delta i planeringen av gatufesterna i samband med Lyckliga gatorna? Hör av dig till arbetsgruppens kontaktpersoner,  Jenny Skarstedt och Anna Marnell. Enklast nås vi via e-post fornamn.efternamn@katrineholm.se. 

Siluett av Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*