Liv & Hälsa ung

Hur mår våra barn och ungdomar? Den frågan blev starten för Landstingets Sörmlands arbete med Liv & Hälsa ung.

I en enkätundersökning får barn och ungdomar svara på frågor om sina levnadsvanor, livsvillkor och sin hälsa.

Under våren 2014 genomförde Landstinget Sörmland för femte gången enkätundersökningen Liv & Hälsa ung. Undersökningen riktar sig till sörmländska elever i årskurserna 5, 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. Även elever i särskolan från årskurs 7 på grundskolan till 4 på gymnasiet har getts möjlighet att delta. I Sörmland finns det 150 skolor med barn i någon av dessa årskurser och av dem deltog 135 i undersökningen. Sammanlagt cirka 9 600 elever. 

Katrineholms kommuns resultat för Liv & Hälsa ung 2014

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*