Hälsotorget på Kullbergska sjukhuset

Målsättningen med Hälsotorget är att öka invånarnas fysiska och psykiska välbefinnande, förbättra människors livskvalitet efter de förutsättningar som finns och att motivera livsstilsförändringar.

På Hälsotorget har vi flera temaveckor varje år då det bland annat kommer representanter från olika intresseorganisationer.

Här kan du också kontrollera ditt blodtryck, väga och mäta dig.

Har du fått fysisk aktivitet utskrivet på recept är det till Hälsotorget du går och får hjälp att hitta rätt träningsform och ställe.

Kostrådgivning

Nu kan du också få kostrådgivning på Hälsotorget av hälsopedagog/kostrådgivare Margareta Holmgren.

Sluta röka

På Hälsotorget får du också hjälp att sluta röka, också det enskilt eller i grupp. Ny rökavvänjare är Ulrika Haag. 

Öppettider

måndag-torsdag klockan 8.30 - 12.30
E-post: halsotorget.ksk@dll.se
Telefon: 0150-567 66

Diakoner

På Hälsotorget finns också Diakoner från Svenska kyrkan på plats onsdagar klockan 14:00-16:00 

Anhörigstöd

Katrineholms kommun erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning. Stödet är kostnadsfritt. Du kan vara familjemedlem, en släkting, en nära vän eller en granne. 

Representant från AHC möter du varje tisdag veckorna 38 – 48 mellan klockan 10.00 – 12.00 på Hälsotorget.

Välkommen hit eller kontakta Anhörigcentralen på telefon 0150/57000 (vardagar mellan 8.00-17.00) . Du kan också skicka e-post på anhorigcentralen@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Hälsotorget