Hedersvåld - en fråga för de andra?

7 maj – 10 juni

Utställningen är framtagen av Diskrimineringsbyrån Uppsala i samarbete med flera konstnärer; Elisabeth Ohlsson Wallin, känd för utställningarna Ecce Homo och In Hate We Trust, samt Kajsa Haglund och Christina "Cho" Nylund. Den interaktiva utställningen utmanar besökarna till självreflektion kring begreppet "heder" och problematiserar kopplingarna som ofta görs till faktorer som etnicitet, religion, ålder, kön och sexuell läggning.
Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vik. kulturchef Kenneth Åström
Telefon: 0150-578 31
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*