Trygg hemgång från sjukhus

Från onsdagen den 1 mars 2017 erbjuder Trygg hemgångsteamet från Katrineholms kommun stöd till brukare som kommer hem efter vistelse på sjukhus.
Teamet består av undersköterskor, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Syftet är att ge hjälp och stöd efter sjukhusvistelse så att personerna kan känna sig trygga hemma och bli så självständiga som möjligt.
Vid utskrivning från sjukhus möter teamet upp i hemmet och hjälper till att komma i ordning.
Brukaren och teamet kommer överens om vilka insatser brukaren behöver när hen kommer hem från sjukhuset.

Teamet ger personen stöd under de första 14 dagarna efter hemkomst från sjukhus.
Vid behov av fortsatt hjälp och stöd sker kontakt med kommunens biståndshandläggare som utreder och bedömer kommande behov av insatser från hemtjänsten.

Hjälpen från Trygg hemgångsteamet är gratis.
Vid behov av fortsatta insatser av hemtjänst utgår en avgift. Maxtaxa gäller. Då finns även möjlighet att välja utförare av hemtjänst.

För mer information kontakta enhetschef för teamet Eva Nilsson telefon 0150-575 43 eller enhetschef Rehabenheten Åsa Enberg 0150-48 84 70.

Se även informationsblad i högerspalten

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Äldreomsorgen Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*