Vuxna barn-programmet

Forskning visar att personer som vuxit upp i familjer som präglas av beroendeproblematik utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Att vara barn till beroendepersoner innebär att man har speciella kännetecken som man inte alltid vet om – men som är gemensamma för barn från dysfunktionella familjer. Till exempel finner man trygghet i en kaotisk tillvaro och är skräckslagen för att bli övergiven. De söker ständigt andras godkännande och förlorar sin egen identitet på vägen. I många fall blir barn till alkoholister/drogberoende själva alkohol- eller drogberoende och/eller gifter sig med missbrukare då de söker en kris att ta hand om.

Programmet riktar sig till dig som är över 18 år och bygger på erfarenheter från:
ACOA (Adult Children of Alcoholics groups)
KBT (kognitiv beteendeterapi) samt
kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Innehåll i Vuxna barn-programmet är bland annat:

  • Skam
  • Familjesystemet
  • Sorg
  • Medberoende
  • Gränssättning
  • Kommunikation
  • Eget självbefinnande
  • Delta under ACA möte

Programstart: 21 mars – 9 maj 2017 under 8 träffar
Tid: 18.00- 20.30
Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5 Katrineholm

För deltagande i programmet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta

Jessica Carlson senast 7 mars
Alkohol och drogterapeut, anhörigterapeut

E-post: jessica.carlson@katrineholm.se
Tel: 072-247 45 57

Skicka ett tips om sidan till någon