31 oktober 2016

Ny organisation för vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen förändrar organisationen 1 maj 2017. Förändringen innebär att ett det blir fler enhetschefer samtidigt som ett chefsled försvinner. I samband med omorganisationen rekryteras fem verksamhetschefer. 

Syftet med omorganisation är att skapa förutsättningar för att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att organisationen ska vara hälsofrämjande.
– En hälsofrämjande organisation innebär att medarbetarna ska må bra på arbetet och har förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Idag har förvaltningen hög sjukfrånvaro och detta är något som vi måste komma till rätta med, säger Päivi Kabran, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Fortsatt arbete

I den nya organisationen kommer det att finnas fem verksamhetschefer och rekrytering av dessa pågår under höst/vinter 2016-2017. Varje verksamehtschef ansvarar för sitt verksametsmråde tillsammans med områdets enhetschefer. 

Följande verksamhetsområden kommer att finnas:

  • Hälso- och sjukvård
  • Funktionshinderområde
  • Särskilt boende
  • Hemtjänst, personalpool, larm- och nattpatrull
  • Medborgarfunktion, lednings- och verksamhetsstöd och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Se hela organisationsskissen här eller i länken till höger.

Fler enhetschefer

I samband med förändringen kommer ytterligare enhetschefer att anställas. Detta för att enhetscheferna ska ha ansvar mindre personalgrupper.
– Mindre personalgrupper, bra samarbete mellan olika verksamheter och professioner i verksamheten och snabbare beslutsvägar ger förutsättningar för att förbättra både kvaliteten och effektiviteten inom vård och omsorg, säger Päivi Kabran.

Den nya organisationen träder i kraft måndagen den 1 maj 2017.

Sök verksamhetschefstjänst

Du kan ansöka till tjänsterna som verksamhetschef här eller på länken till höger. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*