Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska en dödsboanmälan lämnas till skattemyndigheten. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning. Den upprättas av kommunens socialförvaltning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Då dödsboet saknar tillgångar till begravning kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnad. Katrineholms kommun har beslutat att högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten ska motsvara ett halvt basbelopp. Av detta avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad.
 
Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*