Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre.

Cirkulationsplats Eriksbergsvägen/Linnévägen
Cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen (vid ICA Nära) är inte helt färdigställd, byggnationen fortsätter under våren 2017. Perenner kommer planteras kring och i cirkulationsplatsen, belysning kompletteras, träd och gångytor kommer utföras vid kvarteret Hästens pågående bostadsbyggnation. Asfaltering av körbanor kvarstår, vilket kommer förbättra farthindren vid cirkulationsplatsen. Cykelöverfarter kommer att införas.

När: Byggnation beräknas pågå mellan april till maj.
Var: Cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen (vid ICA Nära).
Ansvarig: Katrineholms kommun.

Linnévägen
I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*