10 november 2016

Detaljplan för Eriksbergsvägen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Eriksbergsvägen.


Utställning av förslag
Förslaget fanns utställt på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 10 november - 1 december 2016

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Eriksbergsvägen

Plankarta_Eriksbergsvägen

Genomförandebeskrivning Eriksbergsvägen

Samrådsredogörelse

Utredningar

Bullerutredning

Kontaktperson

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96