26 januari 2017

Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21 på samråd

Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21, Katrineholms kommun har varit ute på samråd.

Planområdet för fastigheten Hämplingen 21

Planområdet för fastigheten Hämplingen 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.

Ta del av förslaget

Förslaget fanns utställt för samråd på följande platser under perioden 26 januari till 16 februari:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm
  • Kulturhuset Ängeln 

Du kan även ta del av förslagets samrådshandlingar som du hittar för nedladdning i högerspalten.

Synpunkter på förslaget

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Upplysningar lämnas av:

Avdelningschef Erik Bjelmrot. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*