16 augusti 2017

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.

Bild på fastigeheten

Samråd av förslag
Förslaget fanns utställt för samråd under perioden: 
10 augusti - 30 augusti 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Relaterat

Planens handlingar

Planbeskrivning_Tröskmaskinen 10 m.fl.

Plankarta_Tröskmaskinen 10 m.fl.

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96