16 mars 2017

Detaljplan för Havsörnen 21 m fl

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enbostadshus i Laggarhult.
Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
16 mars - 6 april 2017

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 
6 april:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Havsörnen

Plankarta_Havsörnen

Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96