22 juni 2017

Detaljplan för Guldregnet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av hyreslägenheter och bostadsrätter. Förslaget omfattar tre huskroppar i 4 våningar samt terrassvåningar med totalt ca 54 lägenheter.

Bild av befintlig bebyggelse inom planområdesgränsen


Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
22 juni - 6 augusti 2017

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 
6 augusti:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Guldregnet

Plankarta_Guldregnet

Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96