1 september 2016

Detaljplan för kvarteret Alen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr.Samråd av förslag
Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 1 september - 22 september 2016.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Alen

Plankarta_Alen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96