Bo, bygga och miljö

Byggnation av kvarteret Hästen i centrala Katrineholm

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Läs mer om Katrineholms kommun, vårt strategiska läge, staden och landsbygden och våra boendemöjligheter i vår egna tidningsbilaga från Svenska Dagbladet. Läs bilagan om Katrineholm här.

Skicka ett tips om sidan till någon

Nyheter

 • Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl.

  2017-08-16 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla. Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 30 augusti.
 • Nya öppettider för bygglovavdelningen

  2017-08-15 | 
  Katrineholms kommuns bygglovavdelning inför nya öppettider. Läs mer om öppettiderna här.
 • Nu förbättrar vi trafikmiljön på Stockholmsvägen

  2017-08-14 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Läs mer om hur trafiken påverkas under byggtiden.
 • Stort intresse för villatomter i Katrineholm

  2017-07-10 | 
  I början av juni släppte Katrineholms kommun 26 nya tomter i Katrineholms central- och tätort, och till de personer som står i kommunens tomtkö. Idag, drygt 1 månad senare, kan samhällsbyggnadsförvaltningen med glädje meddela att 13 av tomterna blivit bokade av intresserade tomtägare. Störst intresse har visats för tomterna vid Djulökvarnsvägen.
 • Katrineholm får digital parkeringskarta

  2017-07-05 | 
  Nu blir det lättare att hitta parkering i centrala Katrineholm genom en ny digital parkeringskarta.
 • Begränsade öppettider på bygglovavdelningen vecka 28 till 33.

  2017-07-03 | 
  Med anledning av semestertider kommer Katrineholms kommuns bygglovavdelning ha begränsade öppettider under vecka 28 till 33.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  2017-06-29 | 
  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.