29 juni 2017

Näringslivsnytt nr 5 2017

Fler företag och god branschbredd är viktigt för näringslivet. Branscher kompletterar varandra och en ökad branschbredd är en positiv omstrukturering av det lokala näringslivet. I detta nummer presenteras ett tjänsteföretag som har inblick i olika branscher och jobbar med kunder från när och fjärran. 
Digitalisering är en viktig och aktuell fråga och i augusti finns chansen att komma med på Kickstart, ett projekt för digitalisering av industrin. Detta och mycket mer i sista numret före sommaren. 

Vi önskar en trevlig sommar med avkopplande semester. 

Bläddringsbar digital nätbilaga 

Näringslivsnytt som pdf-bilaga

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*