23 februari 2017

Näringslivsnytt nr 1 2017

Nu ser näringslivet i Katrineholm fram emot ännu ett bra år.

Vi har pratat med företagare och företagarorganisationer om en summering av 2017 och en blick framåt för i år. Om inte världsläget förändras allt drastiskt ser man fram emot ett framgångsrikt år.

Läs den digitala nätbilagan  http://np.netpublicator.com/netpublication/n34971464

Näringslivsnytt nr 1

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs den digitala nätbilagan  http://np.netpublicator.com/netpublication/n34971464

Näringslivsnytt nr 1