4 september 2017

Det behöver inte vara svårt

Hur fungerar en upphandling?
Välkommen till ett informationsmöte som ger dig en bild av de regelverk som styr en upphandling. 
Seminariet vänder sig till företag som vill lära sig mer om hur en kommunal upphandling går till och vilka regelverk som styr. Syftet är att öka förståelsen för processen så att en upphandling inte ska upplevas som komplicerad och svår. 
 
Programpunkter:
•    Information om grunderna i LOU
•    Hur jobbar Telge Inköp och Katrineholms kommun tillsammans med inköp och var hittar man
      upphandlingarna
•    Tillfälle att ställa frågor om era specifika område


Från Telge Inköp kommer Anna-Karin Renström och från Katrineholm kommuns upphandlingsavdelning kommer Ann-Kristin Löfstig Pantzar.

Tid:            Tisdagen den 10 oktober  klockan 11.30-14.30  (inkl. lättare lunch)
Plats:         Trädgårdsgatan 1 plan 3,  Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Anmälan:   Senast den 3 oktober till carina.lloyd@katrineholm.se.   
                   Meddela då om du behöver specialkost.


Informationsblad

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information


Informationsblad