Klimatklivet

Om stödet

Stödet ska gå till lokala åtgärder för att minska klimatutsläpp. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge så stor klimatnytta som möjligt, syftet med stödet är att minska utsläppen av växthusgaser. 

Det är konkreta åtgärder inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi som kan få stöd. Åtgärder som kan få stöd är exempelvis: 

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
  • Kommunikationsinsatser

Ansökan

Nästa ansökningsomgång öppnar den 10 mars och avslutas 3 april 2017. Efter sommaren kommer en till ansökningsomgång som avslutas 9 september. Du ansöker digitalt genom Naturvårdsverkets webbplats. 

Det kommer att vara fyra ansökningsomgångar per år fram till och med 2020. Under 2017 ska 700 miljoner kronor delas ut.  

Kontakta oss för stöd och rådgivning inför din ansökan. 

Mer information

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets webbplats

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om Klimatklivet här